Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính Năng] - Boss Dã Ngoại

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Lợi dụng lúc quý Tiên Hữu chuyên tâm tu luyện, Yêu Thú mặc sức tung hoành, quấy phá khắp nơi. Nay Bổn Tiên kêu gọi quý Tiên Hữu, chung tay tiêu diệt Yêu Thú, đoạt lấy bảo tàng quý giá.

[Tính Năng] - Boss Dã Ngoại - 1

Boss Dã Ngoại sẽ xuất hiện bất kỳ các bản đồ, không theo 1 thứ tự cũng như thời gian nhất định nào cả. Khi tiêu diệt Boss Dã Ngoại này sẽ nhận được Kho Tàng Vô Địch, trong đó sẽ có các vật phẩm trân quý như:

[Tính Năng] - Boss Dã Ngoại - 2

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

Tin tức liên quan

Game SG140
;