Game Ngộ Không Truyền Kỳ

Chiến Binh

Chiến Binh - 1

Truyền nhân của Bàn Cổ, với vũ khí chính là Đao cộng với khả năng chiến đấu tầm gần, dựa vào thân thể cường tráng và sinh lực dồi dào, Chiến Sĩ là một trong những nhân vật chủ chốt mà không thể thiếu trong nhóm.

Kỹ Năng:

Chiến Binh - 2

Tin tức liên quan

Game SG140
;