Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần

HỆ THỐNG HÓA THẦN

 

Là một tính năng mới lạ trong Tiên Biến, Hóa Thần sẽ mang lại những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Với sự trợ lực từ Hóa Thần, quý Tiên Hữu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dưới đây là một số thông tin về tính năng Hóa Thần.

Thông tin Thần Thú:

Khi người chơi đạt đến đẳng cấp 32, hệ thống sẽ mở giao diện Hóa Thần:

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 1

Có 8 cấp Hóa Thần gồm:

-          - Hùng Miêu Hiệp

-          - Miêu Đại Đao

-          - Tôn Tiểu Không

-          - Hùng Đại Tiên

-          - Long Tại Thiên

-          - Địa Ngục Ma

-          - Mỹ Hầu Vương

-          - Bá Vương Thú

Tùy vào Hóa Thần mà sẽ được tăng thêm các thông số về thuộc tính. Các thông số này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của nhân vật.

Bên cạnh đó, khi biến hình, sẽ được cộng thêm chỉ số của cấp biến hình.

Làm thế nào để tăng cấp Hóa Thần ?

Trong Tiên Biến, Thần Thú cứ mỗi 10 cấp thì lại thay đổi hình dạng 1 lần, cấp độ càng cao thì tạo hình càng đẹp, thuộc tính càng tốt, năng lực càng mạnh.

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 2

Mỗi lần nâng cấp Thần Thú, tiên hữu phải chuẩn bị sẵn Tiến Hóa Đan Thú để nâng cấp, tùy  vào cấp độ mà sẽ cần số lượng Tiến Hóa Đan Thú khác nhau.

[Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 3Tiến Hóa Đan Thú

Tiến Hóa Đan Thú có thể tìm được ở phụ bản Thần Thú, phụ bản Phái, Bảo vệ Triều Ca, tiệm phái, Ma Vương Điện.

Tăng cấp Hóa Thần đi kèm với Càn Khôn của Thần Thú, nếu Càn Khôn thấp thì không thể nâng cấp, thay đổi hình dạng được.

Nâng cấp Nguyên Thần

Nguyên Thần không những là điều kiện cần để thăng cấp Thần Thú mà còn là nơi để tăng thêm điểm tiềm năng cho Thần Thú, từ đó tăng thêm chỉ số cho nhân vật.

[Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 4

Để kích hoạt Nguyên Thần, cần phải có Bí Dược. Có thể tìm thấy Bí Dược tại các phụ bản Thần Thú, Ma Vương Điện, Tiệm Thần Bí, Tỏa Yêu Tháp, Quái dã ngoại, Tiệm phái.

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 5

Bí Dược

Để kích hoạt Nguyên Thần kế tiếp, cần phải nâng cấp Nguyên Thần cũ, lúc đó phải sử dụng vật phẩm Nguyên Thần Đan. Bên cạnh đó, việc sử dụng Nguyên Thần Đan cũng giúp cho việc tăng các thuộc tính chỉ số của người chơi.

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 6

Nguyên Thần Đan

Nguyên Thần Đan có thể được tìm thấy tại các Phụ Bản Thần Thú, Quái dã ngoại.

Kỹ Năng Thần Thú:

Mỗi giai đoạn, Thần Thú sẽ có 1 kỹ năng đặc biệt, được nâng cấp bằng Ngộ Tính Đan Thú, tùy vào kỹ năng mà sẽ yêu cầu các Ngộ Tính Đan Thú khác nhau, mỗi lần tăng cấp kỹ năng, sức mạnh của Thần Thú khi biến hình sẽ mạnh hơn.

[Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 7

 

Ngộ Tính Đan Thú có thể tìm được ở các Phụ Bản Phái, Phó Bản Bất Chu Sơn, Tiệm Thần Bí, Tỏa Yêu Tháp, Ma Vương Điện.

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 8

Ngộ Tính Đan Thú

Kỹ năng cho Thần Thú có tỉ lệ thành công nhất định. Cấp Thần Thú càng cao sẽ nhận được càng nhiều kỹ năng mới cho Thần Thú.

 [Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 9

Một số hình ảnh:

[Tính Năng] - Hệ thống Hóa Thần - 10

 

Tin tức liên quan

Game SG140
;