Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính Năng] - Tiên Khí

HỆ THỐNG TIÊN KHÍ

 

Trong Tiên Khí, hệ thống Cánh là 1 trong các hệ thống đặc sắc của Tiên Biến làm tăng thêm các thuộc tính hiếm có.

Khi nhân vật đạt cấp 32 sẽ mở ra tính năng Cánh.

Ngoài những chỉ số cơ bản của Cánh, tiên hữu còn có thể nâng cấp thêm thông qua Mệnh, cấp Mệnh càng cao thì chỉ số càng nhiều

Hệ thống Cánh gồm 9 Mạch, mỗi Mạch sẽ tăng 1 chỉ số khác nhau. Cụ thể:

 

 Các vật phẩm Mệnh có thể tìm thấy ở Cửu Trùng Thiên.

Game SG140
;