Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính năng] Dung Hợp Đá - Ngộ Không Truyền Kỳ

Dung Hợp Đá

 

Tiên Hữu thân mến,

Thiên giới luôn tồn tại những bí ẩn đợi các Tiên Hữu có thể khám phá, những viên đá mà các tiên hữu đang sử dụng từng là viên đá Nữ Oa nương nương dùng để vá trời năm nào. Pháp lực vô biên, chẳng qua do các Tiên Hữu chưa sử dụng đúng cách. Giờ đây, các Tiên Hữu có thể gia tăng pháp lực cho các viên đá của mình bằng việc mài nó thành những viên thủy tinh cực kỳ mạnh mẽ mang pháp lực vô song.

Tính Năng Dung Hợp Đá – Thủy Tinh

Sử dụng: Tại Giao diện cường hóa.

Hướng Dẫn:

  • Tiên Hữu có thể dùng đá để mài thành thủy tinh, cần tốn nguyên liệu là Ngọc Dung Hợp và Vàng, Thủy Tinh nhận được sẽ tương ứng với cấp của Đá

[Tính năng] Dung Hợp Đá - Ngộ Không Truyền Kỳ - 1

  • Tiên Hữu có thể ghép Thủy Tinh cùng cấp trở thành Thủy Tinh cấp cao hơn.

[Tính năng] Dung Hợp Đá - Ngộ Không Truyền Kỳ - 2

  • Tiên hữu có thể tẩy dòng thuộc tính ngẫu nhiên của Thủy Tinh ở giao diện Tẩy, Khi Tẩy cần tốn Ngọc Luyện

[Tính năng] Dung Hợp Đá - Ngộ Không Truyền Kỳ - 3

  • Tiên hữu có thể khảm Thủy Tinh vào Trang bị. Chọn vào giao diện Khảm nhấn đổi hoặc nhấn vào Thủy Tinh để qua đổi qua giao diện khảm Thủy Tinh.

[Tính năng] Dung Hợp Đá - Ngộ Không Truyền Kỳ - 4

Lưu ý:

  • Khi dung hợp đá thành Thủy Tinh sẽ có 1 thuộc tính cơ bản của đá và thuộc tính ngẫu nhiên
  • Khi ghép Thủy Tinh với nhau có thể ghép khác loại. Thủy Tinh nhận được khi ghép sẽ là loại ngẫu nhiên giữa các loại Thủy Tinh dùng để ghép.  (ví dụ dùng 2 Thủy tinh né Cấp 4 + 2 Thủy tinh bạo Cấp 4 sẽ nhận được ngẫu nhiên Thủy tinh né Cấp 5 hoặc Thủy tinh bạo Cấp  5)
  • Cấp của Thủy Tinh càng cao thuộc tính ngẫu nhiên càng cao
  • Dưới mỗi trang bị đều có hạn chế số lượng Khảm Thủy Tinh

T.bị Tím: trang bị cấp 70 có 1 lỗ đặc biệt, trang bị <70 không có lỗ đặc biệt

T.bị cam: trang bị cấp 70 có 1 lỗ đặc biệt, trang bị <70 có 1 lỗ đặc biệt

T.bị vàng: trang bị cấp 70 có 3 lỗ đặc biệt, trang bị <70 có 2 lỗ đặc biệt.

  • Trang bị có lỗ đặc biệt có thể khảm Thủy Tinh, có thể khảm các Thủy Tinh cùng loại vào 1 Trang Bị (ví dụ: Khảm 3 Thủy Tinh Né cấp 5 vào Trang Bị Vàng Cấp 70
  • Ngọc Dung Hợp và Ngọc Luyện có thể tìm thấy ở Vinh Dự Thần Ma.

 

Game SG140
;