Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] Thần Ma Chiến - Ngộ Không Truyền Kỳ

Thần Ma Chiến

Quý Tiên Hữu Thân Mến,

Trải nghiệm tranh đấu với nhau luôn là điều tuyệt vời nhất. Nay các vị Tiên Hữu có thêm một đấu trường để thi đấu với nhau. Thái Ất Chân Nhân ta quyết định mở tính năng Thần Ma Chiến để các vị Tiên Hữu thi thố võ nghệ tài năng của mình và đổi được vũ khí vàng.

Tính Năng: Thần Ma Chiến

NPC Tham Gia: Quản Lý Thần Ma (2387,2409)

Thời gian hoạt động: Cả Ngày

Quy tắc Thắng bại:

 • Bên nào giành 3 cờ địch trước sẽ thắng.
 • Nếu một đội không có người chơi thì đội còn lại sẽ thắng.
 • Khi hết thời gian chiến đấu, nếu hai bên đều không vận chuyển được 3 lần cờ sẽ xác định thắng bại dựa vào số cờ 2 bên đã chuyển, nếu bằng xem như hòa.

[Hoạt Động] Thần Ma Chiến - Ngộ Không Truyền Kỳ - 1

Thần Ma Chiến diễn ra 24/24

 

Quy tắc Thần Ma Chiến:

 

[Hoạt Động] Thần Ma Chiến - Ngộ Không Truyền Kỳ - 2

Bắt cặp trong Thần Ma Chiến

 • Khi đoạt kỳ thành công tốc độ di chuyển của người chơi đoạt kỳ giảm 70%, lực công giảm 30%.
 • Trong Thần Ma Chiến sẽ có những bảo rương xuất hiện, có xác xuất tăng các thuộc tính di chuyển hiệu ứng cho người chơi.
 • Nếu đoạt kỳ và di chuyển về doanh trại của phe mình thành công, sẽ không thể đoạt kỳ trong 1 phút tiếp theo.
 • Người chơi click vào Lối ra sẽ rời Thần ma chiến, nếu rời Thần Ma Chiến trước khi kết thúc sẽ bị trừng phạt 1 phút, trong 1 phút đó không được bắt cặp chiến đấu
 • Người chơi bị rớt mạng xem như rời Thần Ma Chiến. Nếu bị rớt mạng hoặc rời Thần Ma Chiến thì trả lại cờ cho bên địch.
 • Trong bản đồ sẽ không hiện người chơi bên địch, trừ phi người chơi này là người đoạt kỳ.
 • Trong một phút sau khi đoạt kỳ, nếu vẫn chưa chuyển về doanh trại của phe mình sẽ bị Hiệu quả trừng phạt, giảm 5% HP tối đa, sau đó cứ 10s tăng lên 1 lần, nhiều nhất là 10 lần, tức 50% HP tối đa.

 

Quy tắc về Điểm vinh dự và Đổi thưởng:

[Hoạt Động] Thần Ma Chiến - Ngộ Không Truyền Kỳ - 3

Shop Thần Ma Chiến - Bang Hội

 

 • Mức vinh dự người chơi có thể lưu nhiều nhất là 5000
 • Người chơi thắng nhận được 50 vinh dự, thua nhận được 20 vinh dự, hòa mỗi bên sẽ nhận được 30 vinh dự.
 • Đánh bại người chơi khác nhận được 1 điểm vinh dự
 • Nếu người chơi rồi sớm chỉ nhận được vinh dự đánh bại người chơi khác, không nhận được vinh dự thắng bại.
 • Vinh Dự sẽ được tính chung cho Bang Hội, xếp hạng bang hội càng cao có thể mua được vũ khí vàng trong shop bang.
 • Ngoài việc đổi phần thưởng xếp hạng tại Shop bang, có thể đổi thêm tại Shop Quản Lý Thần Ma. Người chơi có cấp độ khác nhau sẽ nhìn thấy vật phẩm khác nhau.

 

[Hoạt Động] Thần Ma Chiến - Ngộ Không Truyền Kỳ - 4

Shop Thần Ma Chiến

Thái Ất Chân Nhân Kính Bút

Tin tức liên quan

Game SG140
;