Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính năng] Tiểu Bảo Bối - Ngộ Không Truyền Kỳ

Tiểu Bảo Bối

Chư vị Tiên Hữu,

Vạn vật trên đời đều sinh sôi nảy nở, âu đấy cũng là lẽ thường tình của thế gian. Chư vị Tiên Hữu nhiều người đã kết bái phu thê và luôn mong mỏi có được một “bé yêu”. Hiểu được điều đó Thái Ất Chân Nhân ta ban lệnh toàn bộ Tiên Giới, các vị Tiên Hữu đã kết bái phu thê có thể sinh được các Tiểu Bảo Bối.

Các Tiên Hữu có thể xem qua tiên lệnh sau để hiểu rõ được vấn đề:

Tính Năng Bé Yêu

Yêu Cầu: Phải là Phu Thê (Bạn đời)

[Tính năng] Tiểu Bảo Bối - Ngộ Không Truyền Kỳ - 1

Hướng Dẫn:

 • Kích hoạt: Tiên hữu có thể vào trong giao diện Bạn Đời sử dụng các vật phẩm cần thiết được yêu cầu để có thể tạo ra “Tiểu Bảo Bối”

[Tính năng] Tiểu Bảo Bối - Ngộ Không Truyền Kỳ - 2

 • Xuất Chiến: Khi Bé yêu xuất chiến, sẽ hỗ trợ các Tiên Hữu, ngoài ra các Tiên Hữu sẽ có thể tiến hành bồi dưỡng, tăng bậc cho Tiểu Bảo Bối.

 

 • Tên và Đổi Tên: Tiên Hữu có thể tự đổi tên của bé yêu, lần đầu đổi được miễn phí, những lần sau sẽ tốn 50 KNB/lần, đổi tên xong phải gửi thư cho phối ngẫu (bạn đời).
 • Bồi Dưỡng Tiểu Bảo Bối: Có thể dùng vàng, lễ hoặc KNB để bồi dưỡng, mỗi loại có một hiệu quả khác nhau đều có thể tăng thêm nhất định một khoảng chiến lực. Mỗi lần Bé yêu lên cấp sẽ nhận được một số lần bồi dưỡng.

[Tính năng] Tiểu Bảo Bối - Ngộ Không Truyền Kỳ - 3

 • Tăng cấp nhanh: Khi có 2 bé yêu, bé yêu cấp thấp hơn có thể tăng cấp nhanh bằng cách nhấn nút tăng tốc, Tăng tốc sẽ tốn đạo cụ.

 

 • Tăng bậc: Bé yêu có thể tăng bậc, khi tăng bậc sẽ thay đổi hình dạng và tăng thuộc tính cho Bé Yêu

[Tính năng] Tiểu Bảo Bối - Ngộ Không Truyền Kỳ - 4

 

Lưu ý:

 • Bé Yêu chỉ có thể đổi tên khi xuất chiến. Nếu không xuất chiến chức năng Đổi Tên sẽ ẩn đi.
 • Trong lúc gọi bé yêu về sẽ bị mất hết các chỉ số cộng vào điểm chiến lực của nhân vật
 • Cấp Bé Yêu không vượt quá cấp của Tiên Hữu.
 • Người chơi sẽ nhận được 100% thuộc tính từ bé yêu (bất kể có xuất chiến hay không)
 • Có thể xem Bé Yêu của các người chơi khác.
 • Trang bị của Bé Yêu sẽ được cập nhật sau.
 • Khi ly hôn bé yêu đang xuất chiến với ai sẽ thuộc về người đó. Nếu Phu Thê có hơn 2 bé yêu, đồng thời bên bị ly hôn chưa có bé yêu chiến đấu, thì bé yêu chiến lực cao nhất chưa chiến đấu sẽ thuộc về người chơi đó. Trong những trường hợp khác, bé yêu chưa chiến đấu sẽ biến mất.
 • Khi tái hôn, bé yêu của 2 người sẽ trở thành bé yêu chung

 

 

Game SG140
;