Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Tính Năng] - Tu Tiên

HỆ THỐNG TU TIÊN

 

Phàm là tiên nhân, ai cũng muốn mình pháp lực vô biên, thống lĩnh tiên giới. 

Để mở được tính năng Tu Tiên, Tiên Hữu phải đạt đến đẳng cấp :

Giao diện:

[Tính Năng] - Tu Tiên - 1

Tương ứng với 1 yêu thú, khi tiêu diệt sẽ nhận được Chân Nguyên, tùy vào loại Chân Nguyên mà bản thân sẽ tăng được các thuộc tính khác nhau.

Có 10 loại Chân Nguyên, gồm:

  •  Trúc Cơ
  •  Khai Quang
  •  Linh Tịch
  •  Kim Đan
  •  Nguyên Anh
  •  Phân Thần
  •  Hợp Thể
  •  Độ Kiếp
  •  Đại Thừa
  •  Phổ Biến

 [Tính Năng] - Tu Tiên - 2

[Tính Năng] - Tu Tiên - 3

Game SG140
;