Game Ngộ Không Truyền Kỳ

Cung Thủ

Cung Thủ - 1

Mang trong mình dòng máu Hậu Nghệ, Xạ Thủ là môn phái sử dụng cung tiễn làm vũ khí.

Lấy ưu điểm khả năng đánh xa, thân pháp phi phàm cộng với lượng sát thương cao, khắc chế địch từ xa, Xạ Thủ có thể hạ gục đối thủ trước khi chúng tiếp cận.

Trong chiến đấu, Xạ Thủ chính là những kẻ đáng sợ và rất gây ức chế cho các nhân vật khác. 

Kỹ Năng:

Cung Thủ - 2

Game SG140
;