Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Bảng Vàng

Khi đạt đến đẳng cấp 25, quý Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Bảng Vàng ở Triều Ca.

[Hoạt Động] - Bảng Vàng - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung:

Mỗi ngày sẽ có 10 lần nhận nhiệm vụ Bảng Vàng.

[Hoạt Động] - Bảng Vàng - 2

Có 5 cấp độ nhiệm vụ gồm:

- Bảng Vàng Trắng

- Bảng Vàng Lục

- Bảng Vàng Lam

- Bảng Vàng Tím

- Bảng Vàng Cam

Tương ứng với mỗi cấp độ mà phần thưởng sẽ cao hơn.

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Bảng Vàng - 3

Lưu ý: Có thể dùng Vàng làm mới nhiệm vụ để nhận được cấp độ cao hơn.

Game SG140
;