Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng

Khi đạt đến đẳng cấp 24, Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Chiến Thần Bảng

[Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng - 1

Thời Gian: Cả ngày.

Nội Dung:

Tiên Hữu vào giao diện Chiến Thần Bảng để tham gia tranh tài, nếu chiến thắng sẽ đổi xếp hạng với mục tiêu. Thua sẽ không đổi.

[Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng - 2

Quy Tắc: 

- Mỗi ngày có 10 lần khiêu chiến miễn phí. Nếu hơn sẽ trả phí bằng KNB

- Trong trận chiến không được dùng thuốc hồi phục.

- Không sử dụng được Pháp Bảo.

- Liên sát 3, 6, 12, 24 sẽ kích hoạt Tứ Đại Thiên Vương.

 [Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng - 3

 

[Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng - 4

 

Phần Thưởng:

 [Hoạt Động] - Chiến Thần Bảng - 5

Game SG140
;