Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Cường Hóa

HỆ THỐNG CƯỜNG HÓA

 

Nội Dung:

- Chức năng này dùng để cường hóa cấp độ và sức mạnh của Vũ Khí, Trang Bị thông qua Đá Cường Hóa.

- Để cường hóa trang bị, người chơi bỏ trang bị vào ô Vật Phẩm, sau đó bỏ các loại Phù May Mắn (không bắt buộc) vào các ô tương ứng. Cuối cùng bấm cường hóa.

- Sau khi cường hóa, Phù và Đá Cường Hóa sẽ biến mất.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Hiên Viên Đỉnh chọn mục Cường Hóa

- Bước 2: Đặt trang bị cần Cường Hóa vào ô Trang Bị

- Bước 3: Chuẩn bị Đá Cường Hóa & Phù

- Bước 4: Xác nhận

Quy tắc:

- Cường hóa tăng thuộc tính cơ bản của trang bị, cấp cường hóa càng cao thì thuộc tính tăng càng nhiều.

- Cường hóa có tỉ lệ thành công nhất định, cấp cường hóa càng tăng, tỉ lệ thành công càng giảm. Cấp cường hóa đạt 8/15, tỉ lệ thành công tăng.

- Dùng Bùa Bảo Hộ để không bị giảm cấp khi cường hóa thất bại.

- Trang bị cường hóa đến cấp 7/10/12/15/18/21 được cộng thêm Thuộc Tính.

Game SG140
;