Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên

Khi đạt đẳng cấp 28, quý Tiên Hữu có thể tham gia Hoạt Động Cửu Trùng Thiên.

 [Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Cửu Trùng Thiên gồm có 9 tầng, mỗi tầng có 9 cửa, tương ứng với mỗi cửa là Yêu Thú với cấp độ và sức mạnh khác nhau. Tầng càng cao thì Yêu Thú càng mạnh.

 [Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên - 2

[Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên - 3

Phần Thưởng: 

 [Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên - 4

Ngoài nhận được những vật phẩm trên, TOP 3 Tiên Hữu có xếp hạng vượt ải cao nhất sẽ nhận được các hộp quà gồm: Bá Chủ, Á Quân và Quý Quân.

[Hoạt Động] - Cửu Trùng Thiên - 5

 

Lưu ý: Mỗi một tầng có thể dùng KNB để mua thêm 1 lần đi Cửu Trùng Thiên

Game SG140
;