Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hệ Thống] - Danh Hiệu

HỆ THỐNG DANH HIỆU

 

Danh hiệu ngoài tác dụng tăng mạnh lực chiến đấu, chúng còn là biểu tượng của đẳng cấp và sức mạnh. Tuy nhiên, danh hiệu nào mới thể hiện được đẳng cấp và danh tiếng, thể hiện phong độ của 1 cao thủ chân chính?

Cách để có được danh hiệu:

Bạn có thể nhận được danh hiệu thông qua làm nhiệm vụ, tham gia sự kiện, nhận đồ đệ, thu thập điểm chiến tích, ...

Cách kích hoạt danh hiệu:

Mở giao diện nhân vật, chọn Danh Hiệu. 

 [Hệ Thống] - Danh Hiệu - 1

Chọn Danh Hiệu mình có và nhấn Đeo.

 [Hệ Thống] - Danh Hiệu - 2

Lưu ý: Tùy vào Danh Hiệu mà sẽ được cộng thuộc tính khác nhau.

Game SG140
;