Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3

Dường như tinh thần đồng đội, kết giao bằng hữu là 1 thứ không thể thiếu trong Ngộ Không Truyền Kỳ. Để khẳng định vị thế cũng như tinh thần đồng đội của các vị Tiên Hữu, Bổn Tiên xin gửi đến quý Tiên Hữu một tính năng mới trong lần cập nhật này.

ĐẤU TRƯỜNG 3 VS 3

Khi đạt đến đẳng cấp 36, quý Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Đấu Trường 3 VS 3 thông qua NPC Quản Lý Đấu Trường

Thời Gian: 

- Sau 11 ngày mở máy chủ.

- 20h00 ~ 20h20 các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 6.

Nội Dung: Đến  NPC Quản Lý Đấu Trường để tham gia đấu trường.

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 1

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 2

Quy tắc:

- Mỗi lần đấu sẽ nhận được điểm nhất định. Điểm này dùng để đổi các vật phẩm trong mục Đổi Quà.

- Mỗi nhóm phải có đúng 3 thành viên, đội trưởng phải báo danh sau mỗi trận đánh.

- Tích điểm tối đa nhận mỗi tuần chịu hạn chế bởi cấp đấu trường.

- Cấp đấu trường đạt 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 sẽ tăng tích điểm tối đa nhận mỗi tuần.

- Tích điểm đội tính theo điểm của người cao nhất trong đội, thắng đội điểm cao hơn sẽ được điểm, thắng đội điểm thấp hơn sẽ không được điểm, đội thua không bị trừ điểm.

 

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 3 

Dùng điểm thắng để đổi Thần Khí cũng như các vật phẩm hỗ trợ:

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 4

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 5

Một số hình ảnh:

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 6

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 7

[Hoạt Động] - Đấu Trường 3 VS 3 - 8

 

 

Game SG140
;