Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Ghép

HỆ THỐNG HỢP THÀNH

 

Nội Dung:

- Chức năng này dùng để ghép các vật phẩm cùng tên cấp thấp trở thành vật phẩm cấp cao (cùng tên).

- Nguyên liệu hợp thành có đạo cụ khóa thì khi hợp thành sẽ khóa.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Hiên Viên Đỉnh chọn mục Ghép

[Hướng Dẫn] - Ghép - 1

- Bước 2: Đặt vật phẩm cần ghép vào

[Hướng Dẫn] - Ghép - 2

- Bước 3: Ghép

Game SG140
;