Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Hàng Ma

Đạt đến đẳng cấp 29, quý Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Hàng Ma tại NPC Na Tra.

[Hoạt Động] - Hàng Ma - 1

Thời Gian: Cả ngày.

Nội Dung:

Mỗi ngày sẽ có 2 lượt tham gia hoạt động Hàng Ma. Tùy vào cấp độ mà phần thưởng sẽ nhận được khác nhau.

[Hoạt Động] - Hàng Ma - 2

Có thể dùng KNB để hoàn thành nhanh nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Hàng Ma - 3

Game SG140
;