Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Hồng Mạo

Khi đạt đến đẳng cấp 30, Tiên Hữu có thể đến NPC Mỹ Hầu Vương ở Triều Ca để tham gia.

[Hoạt Động] - Hồng Mạo - 1

Thời Gian: Diễn ra vào lúc 11h30 đến 11h45 hằng ngày.

Nội Dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi Tiên Hữu tham gia vào sự kiện Hồng Mạo sẽ tự động biến thân thành 1 trong 3 Nhân Vật: Thợ Săn, Hồng Mạo và Sói. Mỗi nhân vật sẽ có 1 thời gian biến thân nhất định, sau đó sẽ biến thân sang nhân vật khác.

 [Hoạt Động] - Hồng Mạo - 2

Sói

 [Hoạt Động] - Hồng Mạo - 3

Hồng Mạo

 

Thợ Săn

Nhiệm vụ của Tiên Hữu là phải tiêu diệt người chơi đối địch khi biến thân. Tiêu diệt càng nhiều thì điểm sát thương càng cao.

Bên cạnh đó, có thể mở Hòm để nhận điểm sát thương.

[Hoạt Động] - Hồng Mạo - 4 

Hòm Tiểu

 [Hoạt Động] - Hồng Mạo - 5

Hòm Đại

Phần Thưởng:

Tùy vào điểm sát thương mà sẽ nhận được các phần thưởng tương đương.

 [Hoạt Động] - Hồng Mạo - 6

Người có điểm sát thương cao nhất sẽ nhận được danh hiệu Hồng Mạo

[Hoạt Động] - Hồng Mạo - 7

 

Game SG140
;