Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Kế Thừa

HỆ THỐNG KẾ THỪA

 

Nội Dung:

- Chức năng này dịch chuyển cấp độ cường hóa và điểm thuộc tính cộng thêm của Vũ Khí, Trang Bị gốc sang một trang bị mới (cùng loại).

- Người chơi bỏ trang bị muốn di chuyển thuộc tính vào ô Trang Bị Phụ, bỏ trang bị muốn cho tiếp nhận thuộc tính vào ô Trang Bị Chính. Sau đó bấm nút Xác Nhận để hoàn thành.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Hiên Viên Đỉnh chọn Kế Thừa

- Bước 2: Đặt trang bị muốn chuyển vào ô Phụ, đặt trang bị muốn nhận

- Bước 3: Chuẩn bị nguyên liệu cần thiết.

- Bước 4: Chuyển

Quy tắc:

- Trang bị Chính và Phụ phải cùng phái và cùng bộ phận. Trang bị Phụ có phẩm chất bé hơn trang bị Chính.

- Trang bị Phụ phải có thuộc tính cường hóa hoặc thuộc tính tẩy luyện.

- Sau khi đổi, trang bị Chính kế thừa cấp cường hóa và thuộc tính tẩy luyện của trang bị phụ. 

Game SG140
;