Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Khảm Nạm

HỆ THỐNG KHẢM NẠM

 

Nội Dung:

- Chức năng này gia tăng sức mạnh của Vũ Khí, Trang Bị thông qua khảm nạm các loại Đá Thuộc Tính.

- Tùy vào Phẩm Chất của Vũ Khí, Trang Bị mà sẽ tương ứng các ô Khảm Nạm.

- Người chơi có thể Khảm Nạm các loại Đá tương ứng trên trang bị.

- Đá sau khi Khảm Nạm có thể gỡ ra khỏi trang bị, mỗi lần gỡ Đá, người chơi phải trả một khoản phí.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Hiên Viên Đỉnh chọn mục Khảm

- Bước 2: Đặt trang bị cần Khảm vào ô Trang Bị

- Bước 3: Chọn Đá Khảm tương ứng

- Bước 4: Khảm

Tin tức liên quan

Game SG140
;