Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện

Khi đạt đến đẳng cấp 40, quý Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Ma Vương Điện tại NPC Quản Lý Chiến Trường 

Thời Gian: Cả ngày.

Nội Dung: Đến NPC Hoán Viên của từng Tộc để nhận nhiệm vụ.

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 1

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 2

Tiêu diệt Dị Giáp Vương, Thuẫn Giáp Vương, Chùy Giáp Vương để nhận được vật phẩm Mảnh Ma Vương

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 3

Dị Giáp Vương

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 4

Thuẫn Giáp Vương

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 5

Chùy Giáp Vương

[Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 6

Mảnh Ma Vương

Phần Thưởng: Mảnh Ma Vương dùng để đổi vật phẩm tại NPC Hoán Viên

 [Hoạt Động] - Ma Vương Điện - 7

Game SG140
;