Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Phái

Khi đạt đến đẳng cấp 28, đồng thời gia nhập Bang Hội, quý Tiên Hữu có thể hoàn thành nhiệm vụ Bang Hội để nhận phần thưởng.

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Phái - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày có 5 lần làm nhiệm vụ Bang Hội, tùy vào nhiệm vụ mà sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Phái - 2

Có thể dùng KNB để hoàn thành nhanh.

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Nhiệm Vụ Phái - 3

 

Game SG140
;