Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Thần Tài

Khi đạt đến đẳng cấp 28, quý Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản Thần Tài tại NPC Thần Tài.

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày, quý Tiên Hữu có 1 lần tham gia phó bản trang bị. Tiêu diệt yêu thú tại phó bản này sẽ nhận được lượng lớn Vàng.

 

Phần Thưởng:

Game SG140
;