Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị

Khi đạt đẳng cấp 27, quý Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản Trang Bị tại NPC Ma Lễ Thọ

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày, quý Tiên Hữu có 2 lần tham gia phó bản trang bị. Tiêu diệt yêu thú tại phó bản này sẽ nhận được lượng lớn nguyên liệu nâng cấp trang bị.

 

 

Phần Thưởng:

Game SG140
;