Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội )

Khi đạt đẳng cấp 29, quý Tiên Hữu có thể lập tổ đội để tham gia Phó Bản Trang Bị (Đội) tại NPC Ma Lễ Hồng

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội ) - 1

Thời Gian: Cả ngày.

Nội Dung: Mỗi ngày, quý Tiên Hữu có 2 lần tham gia phó bản trang bị. Tiêu diệt yêu thú tại phó bản này sẽ nhận được lượng lớn nguyên liệu nâng cấp trang bị.

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội ) - 2

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội ) - 3

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội ) - 4

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Phó Bản Trang Bị ( Tổ Đội ) - 5

Game SG140
;