Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Phó Bản VIP

Khi đạt đến đẳng cấp 28, quý Tiên Hữu có thể tham gia Phó Bản VIP thông qua NPC VIP Phụ Bản Tiên Tử.

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Có 3 cấp độ quái gồm Tinh Anh Quái, Ác Mộng Quái và Luyện Ngục Quái.

Tương ứng với mỗi cấp độ mà sẽ yêu cầu số lượng Vàng cũng như KNB để tham gia. 

 

Phần Thưởng:

Game SG140
;