Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sơ Nhập Tân Thủ] - Hướng dẫn Cường Hóa Trang Bị

Để hỗ trợ cho các Tiên Hữu mới đồng hành cùng Ngộ Không Truyền Kỳ cũng như những Tiên Hữu chưa có kinh nghiệm về game, hôm nay Admin ‪HằngNga‬ sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức Cường Hóa Trang bị nhân vật để có thể nâng cao lực chiến nhé!

- Như các bạn đã biết 1 nhân vật có 10 trang bị chính gồm:

  • Trang bị Thủ: Mão, Giáp, Đai, Khố, Hài.
  • Trang bị Công: Liên, Nhẫn, Uyển, Đao, Trạc.

- Để Cường Hóa được hiệu quả cao, cần phải chuẩn bị 1 lượng lớn Đá Cường HóaBảo Hộ Phù. Khi Cường Hóa nên ưu tiên dùng chức năng “Cường Hóa 1 Lần” và lưu ý đừng cường hóa liên tục quá nhiều lần, sẽ có tỉ lệ rớt rất cao!

- Quá trình Cường Hóa gồm 3 giai đoạn với các loại Đá Cường Hóa và Bảo Hộ Phù khác nhau:

  • Từ lv 1 – 7: Đá Cường Hóa 1.
  • Từ lv 8 – 13: Đá Cường Hóa 2 và bảo hộ phù thường.
  • Từ lv 14 trở lên: Đá Cường Hóa 3 và bảo hộ phù cao.

- Để có Đá Cường Hóa 2&3 có thể dùng chức năng Ghép Đá.

- Đặc biệt, khi cường hóa trang bị đến cấp 7/10/12/15/18/21 sẽ được tăng thêm nhiều thuộc tính và có hiệu ứng rực rỡ xung quanh nhân vật!

* Mẹo tăng tỉ lệ thành công cường hóa:

- Chỉnh tỉ lệ Đá Cường Hóa và Bảo Hộ Phù bằng nhau.

Trước khi Cường Hóa hãy sắp xếp lại túi đồ.

Trước khi cường hóa hãy “Làm mới” game hoặc “đổi nhân vật!

- Đặc biệt để đạt thành công ngay bạn cần đến NPC Lý Tịnh của các Map Dã ngoại. Ở đó Cường Hóa sẽ dễ thành công và tốn ít đá!


Thái Ất kính bút.

Game SG140
;