Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Tính Năng Kim Thân

Để hỗ trợ cho các Tiên Hữu mới đồng hành cùng Ngộ Không Truyền Kỳ cũng như những Tiên Hữu chưa có kinh nghiệm.

Hôm nay HằngNga sẽ hướng dẫn cụ thể cách sở hữu và nâng cấp Kim Thân để nâng cao lực chiến nhé!

1. Điều kiện mở Kim Thân:

- Cần đạt Level 65 mới có thể thấy giao diện Kim Thân trong Tiên Khí.

Hoàn thành nhiệm vụ vượt qua ải Kim Đan trong giao diện Tu Tiên.

2. Giới thiệu Kim Thân:

- Sau khi mở được Kim Thân sẽ thấy Giao diện như sau:

- Kim thân cũng sẽ có 5 trang bị: 5 công (Liên, Nhẫn, Uyển, Đao, Trạc) và 5 thủ (Mão, Giáp, Đai, Khố, Hài).

Kim Thân cũng như trang bị bình thường, sẽ hỗ trợ gamer có thêm 1 bộ giáp, quần áo, trang sức, vũ khí như giao diện chính trang bị nhân vật.

​- Để sử dụng các ô trang bị, cần thu thập các loại đan dược, nguyên khí và đạt level quy định. 3 loại đan dược gồm:

  • Khai Trần Đan.
  • Ngưng Huyết Đan.
  • Tế Cốt Đan.

 Thu thập đan dược tại Đào Bảo Thiên Cung, Đấu Giá,các sự kiện nạp tích lũy ingame.

Để thu thập nguyên khí, có thể dùng exp đổi nguyên khí, hoặc tham gia các sự kiện nạp tích lũy.

- Trang bị sẽ mở dần theo các mốc cấp độ (Level 65. 68, 71, 73, 75).

Sau khi mở các ô, bạn sẽ được cộng thêm chiến lực.

Các bạn có thể sử dụng bất kỳ loại trang bị nào (trang bị cam, trang bị hồng trang, kim trang).

Mỗi ô khi mở đến từng giai đoạn sẽ nhận được phần trăm theo chỉ số sức mạnh trang bị đó (11%, 14%, 19%, 24%, 29%, 50%...) và sẽ tăng dần.

Các trang bị kim thân cũng có thể cường hóa, khảm đá và tẩy luyện như trang bị chính.

* Mẹo nhỏ:

  • Tích lũy nguyên khí và đan dược

​- Tham gia sự kiện tiêu phí nhận quà.

- Đào bảo thiên cung.

- Sử dụng Exp offline tích lũy để đổi thành nguyên khí.

  • Nâng cao trang bị

- Sử dụng trang bị phẩm chất cao để nâng chiến lực.

- Cường hóa và tẩy luyện.

 

Chúc các bạn thành công!
 

Game SG140
;