Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Tẩy Luyện

HỆ THỐNG TẨY LUYỆN

 

Nội Dung:

- Chức năng này cho phép người chơi gia tăng sức mạnh của trang bị thông qua Đá Tẩy Luyện.

- Tùy vào phẩm chất của trang bị mà sẽ yêu cầu từng loại Đá Tẩy Luyện khác nhau.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Hiên Viên Đỉnh chọn mục Tẩy Luyện

- Bước 2: Đặt trang bị cần Tẩy Luyện vào ô Trang Bị

- Bước 3: Chuẩn bị Đá Luyện.

- Bước 4: Xác nhận

Quy tắc:

- Sau khi tẩy luyện, trang bị sẽ nhận được thêm thuộc tính mới.

- Dùng khóa luyện để khóa thuộc tính cần giữ, sau khi Tẩy Luyện sẽ không đổi thuộc tính.

- Phẩm chất trang bị càng cao thì thuộc tính sau khi tẩy luyện càng nhiều, điểm tăng cho mỗi thuộc tính càng cao.

Tin tức liên quan

Game SG140
;