Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Thần Tiên Phúc Địa

Khi đạt đến đẳng cấp 27, quý Tiên Hữu có thể đến NPC Thần Tiên Phúc Địa - Tiên Địa Tiếp Dẫn ở Triều Ca để tham gia.

 

Thời Gian: Diễn ra vào lúc 10h00 ~ 10h30 & 16h00 ~ 16h30 hằng ngày.

Nội Dung:

Có 4 cửa gồm: Đông, Tây, Nam, Bắc. 

 

Người chơi sẽ chọn 1 trong 4 vị trí để vào Map.

Có 3 loại Rương, tùy vào Rương mà sẽ nhận được các vật phẩm khác nhau.

 

Hòm Đồng Tử

 

Hòm Thần Tiên

 

Hòm Ngọc Hoàng

Phần Thưởng: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Tiên Hữu khi thu thập các Hòm trên bản đồ sẽ có cơ hội nhận được các vật phẩm giá trị.

Bên cạnh đó, khi thu thập được 1 số lượng Cửu Thư nhất định, Tiên Hữu có thể đến NPC Cửu Thiên Thánh Nữ để đổi các vật phẩm khác có giá trị cao hơn.

 

 

 

 

 

Game SG140
;