Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hướng Dẫn] - Thăng Cấp Trang Bị

HỆ THỐNG TĂNG CẤP TRANG BỊ

 

Nội Dung:

- Chức năng này cho phép nâng cấp trang bị từ cấp thấp lên cấp cao mà không cần phải tìm mua trang bị mới, bên cạnh đó vẫn giữ lại cấp cường hóa và thuộc tính được tăng thêm.

- Người chơi bỏ trang bị muốn thăng cấp vào ô Trang Bị, hệ thống sẽ hiện ra trang bị sau khi thăng cấp & nguyên liệu cần thiết để thăng cấp. Chỉ cần thu thập đủ nguyên liệu thì bấm thăng cấp.

Thao Tác:

- Bước 1: Mở giao diện Cường Hóa, chọn tính năng Tăng

[Hướng Dẫn] - Thăng Cấp Trang Bị - 1

- Bước 2: Đặt trang bị cần tăng cấp vào ô Trang Bị

[Hướng Dẫn] - Thăng Cấp Trang Bị - 2

- Bước 3: Chuẩn bị đầy đủ vật liệu cần thiết

- Bước 4: Ấn Tăng

Quy tắc:

- Khi tăng cấp trang bị, tỉ lệ thành công là 100%

- Cấp cường hóa và đá khảm được giữ nguyên.

- Tăng cấp trang bị sẽ mở giới hạn Khảm Nạm cao hơn.

Game SG140
;