Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Trấn Yêu

Khi đạt đến đẳng cấp 28, quý Tiên Hữu có thể tham gia Hoạt Động Trấn Yêu tại NPC Khương Tử Nha.

[Hoạt Động] - Trấn Yêu - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: Mỗi ngày có 10 lần nhận nhiệm vụ Trấn Yêu, tùy vào nhiệm vụ mà sẽ nhận được Vàng cũng như Điểm Kinh Nghiệm khác nhau.

[Hoạt Động] - Trấn Yêu - 2

Phần Thưởng:

[Hoạt Động] - Trấn Yêu - 3

Game SG140
;