Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[UPDATE] - Mở giới hạn cấp độ.

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Trong phiên bản lần này, việc mở giới hạn cấp độ là điều tất yếu khi mà gần như đại đa số các Tiên Hữu đã đạt đến mốc giới hạn 80 trong phiên bản trước. 

Tuy nhiên, việc muốn vượt qua giới hạn 80 thì Tiên Hữu phải hoàn thành nhiệm vụ Thức Tỉnh.

 

Điểm đặc biệt trong lần này:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thức Tỉnh, nhân vật sẽ xuất hiện thêm hiệu ứng dưới chân.

- Mở giới hạn kỹ năng của nhân vật.

- Mở giới hạn trang bị cấp 90.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

 

Game SG140
;