Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi

Khi đạt đến đẳng cấp 21, Tiên Hữu có thể tham gia hoạt động Vòng Luân Hồi.

[Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi - 1

Thời Gian: Cả ngày

Nội Dung: 

Tiên Hữu dựa vào số lần quay miễn phí xúc xắc mà quyết định nước đi, số càng cao thì nước đi càng nhiều từ 1 ô đến 6 ô.

 [Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi - 2

Tương ứng với mỗi ô sẽ có 1 nhiệm vụ khác nhau.

 [Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi - 3

Mỗi ngày sẽ có 12 lần quay miễn phí, sau đó, quý Tiên Hữu có thể dùng KNB để mua thêm lần đổ xúc xắc.

Phần Thưởng:

Khi hoàn thành nhiệm vụ, quý Tiên Hữu sẽ nhận được các phần thưởng như sau:

 [Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi - 4

Bên cạnh đó, khi đạt các mốc nhất định sẽ nhận được các Hòm Quà gồm:

 [Hoạt Động] - Vòng Luân Hồi - 5

Game SG140
;