Game Ngộ Không Truyền Kỳ

Chuỗi sự kiện máy chủ S1, S2, S3

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Đồng hành cùng việc khai mở các máy chủ ngày 25/02, Bổn Tiên xin gửi đến quý Tiên Hữu Chuỗi sự kiện máy chủ S1, S2, S3 như sau

Ngày 25/02:

[Sự Kiện] - Thái Ất Phát Lộc (25/02 ~ 28/02)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà (25/02 ~ 27/02)

[Sự Kiện] - Cường Thân Nhận Thưởng (25/02 ~ 26/02)

[Sự Kiện] - Lần Đầu Gặp Mặt (25/02 ~ 26/02)

Ngày 27/02:

[Sự Kiện] - Thần Thú Tiến Hóa (27/02 ~ 28/02)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui (27/02 ~ 28/02)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà (27/02 ~ 28/02)

Ngày 28/02: 

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi (28/02 ~ 06/03)

Ngày 01/03:

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 2 (01/03 ~ 02/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 2 (01/03 ~ 02/03)

Ngày 03/03:

[Sự Kiện] - Tọa Kỵ Biến Thân (03/03 ~ 04/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 3 (03/03 ~ 04/03)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà 2 (03/03 ~ 04/03)

Ngày 04/03:

[Sự Kiện] - Tẩy Luyện Nhận Quà (04/03 ~ 06/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 3 (04/03 ~ 06/03)

Ngày 05/03:

[Sự Kiện] - Khảm Ngọc Nhận Quà (05/03 ~ 06/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 4 (05/03 ~ 06/03)

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi 2 (05/03 ~ 06/03)

 

Hy vọng với những sự kiện này sẽ phần nào giúp quý Tiên Hữu dễ dàng hơn trên con đường này.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

 

 

 

Game SG140
;