Game Ngộ Không Truyền Kỳ

Chuỗi sự kiện máy chủ Thái Dương S6

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Đồng hành cùng việc khai mở máy chủ Thái Dương ngày 04/03, Bổn Tiên xin gửi đến quý Tiên Hữu Chuỗi sự kiện máy chủ Thái Dương như sau

Ngày 04/03:

[Sự Kiện] - Thái Ất Phát Lộc (04/03 ~ 07/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà (04/03 ~ 06/03)

[Sự Kiện] - Cường Thân Nhận Thưởng (04/03 ~ 05/03)

[Sự Kiện] - Lần Đầu Gặp Mặt (04/03 ~ 05/03)

Ngày 06/03:

[Sự Kiện] - Thần Thú Tiến Hóa (06/03 ~ 07/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui (06/03 ~ 07/03)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà (06/03 ~ 07/03)

Ngày 07/03: 

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi (07/03 ~ 13/03)

Ngày 08/03:

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 2 (08/03 ~ 10/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 2 (08/03 ~ 10/03)

Ngày 10/03:

[Sự Kiện] - Tọa Kỵ Biến Thân (10/03 ~ 11/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 3 (10/03 ~ 11/03)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà 2 (10/03 ~ 11/03)

Ngày 11/03:

[Sự Kiện] - Tẩy Luyện Nhận Quà (11/03 ~ 13/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 3 (11/03 ~ 13/03)

Ngày 12/03:

[Sự Kiện] - Khảm Ngọc Nhận Quà (12/03 ~ 13/03)

- [Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 4 (12/03 ~ 13/03)

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi 2 (12/03 ~ 13/03)

 

Hy vọng với những sự kiện này sẽ phần nào giúp quý Tiên Hữu dễ dàng hơn trên con đường này.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

 

 

 

Game SG140
;