Game Ngộ Không Truyền Kỳ

Chuỗi sự kiện máy chủ S5

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

 

Đồng hành cùng việc khai mở máy chủ Vũ Soái ngày 28/02, Bổn Tiên xin gửi đến quý Tiên Hữu Chuỗi sự kiện máy chủ Vũ Soái như sau

Ngày 28/02:

[Sự Kiện] - Thái Ất Phát Lộc (28/02 ~ 03/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà (2802 ~ 02/03)

[Sự Kiện] - Cường Thân Nhận Thưởng (28/02 ~ 01/03)

[Sự Kiện] - Lần Đầu Gặp Mặt (28/02 ~ 01/03)

Ngày 02/03:

[Sự Kiện] - Thần Thú Tiến Hóa (02/03 ~ 03/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui (02/03 ~ 03/03)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà (02/03 ~ 03/03)

Ngày 03/03: 

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi (03/03 ~ 09/03)

Ngày 04/03:

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 2 (04/03 ~ 05/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 2 (04/03 ~ 05/03)

Ngày 06/03:

[Sự Kiện] - Tọa Kỵ Biến Thân (06/03 ~ 07/03)

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 3 (06/03 ~ 07/03)

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà 2 (06/03 ~ 07/03)

Ngày 07/03:

[Sự Kiện] - Tẩy Luyện Nhận Quà (07/03 ~ 09/03)

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 3 (07/03 ~ 09/03)

Ngày 08/03:

[Sự Kiện] - Khảm Ngọc Nhận Quà (08/03 ~ 09/03)

- [Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 4 (08/03 ~ 09/03)

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi 2 (08/03 ~ 09/03)

 

Hy vọng với những sự kiện này sẽ phần nào giúp quý Tiên Hữu dễ dàng hơn trên con đường này.

 

Kính bút,

Thái Ất Chân Nhân

 

 

 

Game SG140
;