Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Mừng Update] - Đại Phúc Hồng Bao - Chào Mừng Update

Chư vị Tiên Hữu thân mến

Bản update Tam Sinh Tam Thế vừa ra mắt với hàng loạt tính năng mới. Nhân dịp này, Thái Ất xin ra mắt chuỗi sự kiện "Đại Phúc Hồng Bao - Chào Mừng Update"

 

1. Hồng Bao Mừng Update

Thời gian: Từ ngày 22/06 - 06/07/2017.

Nội dung: Thông qua sự kiện và các hoạt động thu thập Phiếu Bé Ngoan. Phiếu Bé Ngoan có thể nhận từ hoạt động sôi nổi, sự kiện nạp... Thu thập đủ Phiếu Bé Ngoan có thể đổi các gói quà theo mốc yêu cầu. Gói quà mở sẽ có ngẫu nhiên nhận 1 trong các vật phẩm. Mở rương = KNB sẽ nhận được vật phẩm giá trị gấp bội.

RươngQùa
Mở rương bình thườngMở bằng KNB
Tiểu Hồng Bao (99 Phiếu Bé Ngoan)Lễ Kim 500Đào Bảo Thiên Cung x20
Địa tinh x200Đào Bảo Địa Cung x20
Exp x2 ×5Tế Cốt Đan x20
Quyển Vàng Hào Hoa x10Khai Trần Đan x20
Huyền Thiết 1 x200Độ Kiếp Đan x 20
99 Hoa Hồng x5Đại Thừa Kim Đan x20
Thẻ đổi túi đá x2Rương Thời Trang Thiên x5
Đại Hồng Bao (199 Phiếu Bé Ngoan)Hòm - Thời Trang Đấu Sỹ - Huyền x20Rương Thời Trang Xích Diệm - Địa x20
Rương Ma Sát Huyền x20Rương Thời Trang Thần Sát - Địa x20
Hòm - Thời Trang Diệm Phục - Huyền x20Rương Thời Trang Trào Lưu - Địa x20
Hòm - Thời Trang Thần Sát - Huyền x20Rương Thời Trang Mê Hoặc - Thiên *10
Phiên Thiên Ấn x20Phiên Thiên Ấn x30
Hộp Nội Đan lv3 x4Hộp Nội Đan lv4 x4
Quyển Thay Đồ x30Quyển Thay Đồ x30
Tăng Cấp Đồ x30Tăng Cấp Đồ x30
Thẻ đổi túi đá x2Rương Thời Trang Thiên x5
 Ống Pháo *20
 Thẻ tăng cấp Ngọc Dung Hợp x1
 Thẻ tăng cấp Đá x2
Hồng Bao Siêu Cấp (299 Phiếu Bé Ngoan)Túi Đá Lv6 x2Túi Đá Lv9 x2
Túi Đá Lv7 x2Túi Đá Lv10 x1
Túi Đá Lv8 x2Túi Đá Lv11 x1
Đá dung hợp 7x2Túi Đá Lv12 x1
Băng Tinh Vạn Năm x20Ngọc Dung Hợp 10 x1
Đá Luyện Cam x20Ngọc Dung Hợp 11 x1
Khóa Luyện x 20Băng Tinh Vạn Năm x30
Bồ Thiên Di Thạch x20Đá Luyện Đỏ x30
Đá Cường Hóa 2 x30Ngọc Luyện 3 x30
Bảo hộ Phù Thường x 20Đá Cường Hóa 3 x30
Thẻ đổi túi đá x3Bảo Hộ Phù Cao x30
 Rương Thời Trang Thiên x10
 Ống Pháo *30
 Khóa Luyện Thủy Tinh x2
 Thẻ tăng cấp Ngọc Dung Hợp x2
 Thẻ tăng cấp Đá x4

 

* Chú ý: Các loại Hồng Bao đều có 2 loại quà: Quà mở thường và Quà mở bằng KNB.

  • Mở thường sẽ nhận được toàn bộ các vật phẩm trong phần "Quà mở miễn phí".
  • Sử dụng KNB mở rương sẽ nhận được tất cả "Quà mở thường" và ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm có giá trị cao hơn của phần "Quà mở KNB".​

2. Đổi Danh Hiệu

Thời gian: Từ ngày 22/06 - 06/07/2017.

Nội dung: Thông qua sự kiện và các hoạt động thu thập vật phẩm yêu cầu sẽ có thể đổi được danh hiệu.

ĐổiSố lượngThưởng
Thiệp Mừng300Thập Lý Đào Hoa
Ống Pháo 150

 

 

 

* Ghi chú:

Thập Lý Đào HoaTam Sinh Tam Thế
Công + 10% thêm 1500Công +10% thêm 1500
Né + 8% thêm 1000Chính xác + 7% thêm 1500
Bạo + 8% thêm 1000Kháng bạo + 10% thêm 2000
HP tối đa + 10%HP tối đa + 10%

 

- Phiếu Bé Ngoan: Thu thập từ hoạt động free, sự kiện nạp

- Ống Pháo: Thu thập từ sự kiện nạp

- Rương Qùa: Bán trong shop giá 25 KNB, bán từ 22/06/2017 - 06/07/2017.

Mở có xác suất nhận: Phiếu Bé Ngoan x5, Ống Pháo x2, Khóa Luyện x1, Bảo Hộ Phù Cao x1, x2 EXP Đan x1, Túi Đá Lv6 x1, Độ Kiếp Đan x1, Quyển Đào Bảo x1, Khai Trần Đan x3, Tế Cốt Đan x3, 99 Đóa Hồng x1, Mảnh Hồng Trang x1, Đá Luyện Cam x1, Thẻ tăng cấp Đá x1

 

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

 
Game SG140
;