Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 2

Thời gian: 0h00 ngày thứ 5 đến 23h59p ngày thứ 6 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày, khi quý Tiên Hữu chuyển KNB vào game sẽ được tích điểm, tương ứng với số điểm nhất định mà sẽ nhận được các phận thưởng sau.

Phần thưởng: 

 [Sự Kiện] - Tích Điểm Nhận Quà 2 - 1

Game SG140
;