Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Tọa Kỵ Biến Thân

Thời gian: 0h00 ngày thứ 7 đến 23h59p ngày thứ 8 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành thăng cấp tọa kỵ sẽ được nhận phần thưởng.

Phần thưởng: 

 

 

Game SG140
;