Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 3

Thời gian: 0h00 ngày thứ 7 đến 23h59p ngày thứ 8 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành nạp KNB vào Ngộ Không sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng: 

 [Sự Kiện] - Càng Nạp Càng Vui 3 - 1

 

Game SG140
;