Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà 2

Thời gian: 0h00 ngày thứ 7 đến 23h59p ngày thứ 8 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành tiêu dùng KNB vào Ngộ Không, tùy vào từng mốc sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng: 

 

 

Game SG140
;