Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi 2

Thời gian: 0h00 ngày thứ 9 đến 23h59p ngày thứ 10 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu chuyến KNB tương ứng với từng mốc sau vào game sẽ được nhận phần thưởng.

Phần thưởng: 

 

Game SG140
;