Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Niềm Vui Nhân Đôi

Thời gian: 0h00 ngày thứ 4 đến 23h59p ngày thứ 10 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu chuyến KNB tương ứng với từng mốc sau vào game sẽ được nhận phần thưởng.

Phần thưởng: 

 

Lưu ý: Mỗi ngày, mỗi gói sẽ được nhận tối đa 5 lần

Game SG140
;