Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Cường Thân Nhận Thưởng

Thời gian: 0h00 ngày thứ 1 đến 23h59p ngày thứ 2 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành cường hóa toàn thân đạt đến các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng: 

[Sự Kiện] - Cường Thân Nhận Thưởng - 1

Game SG140
;