Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Thần Thú Tiến Hóa

Thời gian: 0h00 ngày thứ 3 đến 23h59p ngày thứ 4 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành thăng cấp thần thú sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng: 

Game SG140
;