Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà

Thời gian: 0h00 ngày thứ 3 đến 23h59p ngày thứ 4 kể từ khi mở máy chủ.

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi quý Tiên Hữu tiến hành tiêu dùng KNB vào Ngộ Không, tùy vào từng mốc sẽ nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng: 

[Sự Kiện] - Tích Tiêu Nhận Quà - 1

Game SG140
;