Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Chuỗi sự kiện máy chủ mới

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Thái Ất xin giới thiệu với chư vị Tiên Hữu chuỗi sự kiện đặc biệt dành riêng cho vùng đất mới. Hi vọng những phần quà từ sự kiện có thể giúp chư vị trải nghiệm Ngộ Không Truyền Kỳ thuận lợi hơn.

Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi mở máy chủ.

Chi tiết chuỗi sự kiện như sau:

Phạm Vi: Chỉ áp dụng cho máy chủ mới.

1. Mùa Lễ Hội 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

500

Hộp Chuông Vàng x5
Ngọc Như Ý x5
Quyển Thay Đồ x1

2000

Hộp Chuông Vàng x8
Ngọc Như Ý x8
Quyển Thay Đồ x2

5000

Hộp Chuông Vàng x12
Ngọc Như Ý x12
Quyển Thay Đồ x3

10000

Hộp Chuông Vàng x20
Ngọc Như Ý x20
Quyển Thay Đồ x5

30000

Hộp Chuông Vàng x40
Ngọc Như Ý x40
Quyển Thay Đồ x5


2. Thần Rèn

Nội Dung: Cường hóa Trang bị toàn thân đến tiêu chuẩn sẽ nhận phần quà tương ứng.

Trang Bị 

Phần Quà

+5

Đá Cường Hóa I x10

+7

Đá Cường Hóa I x20
Bảo Hộ Phù x10

+10

Đá Cường Hóa II x10
Bảo Hộ Phù x10

+12

Đá Cường Hóa II x15
Bảo Hộ Phù x10


3. Đăng Nhập Nhận Thưởng 1

Nội Dung: Đăng nhập game trong thời gian sự kiện nhận thưởng

- Phần quà: Exp Đan 2 x1, Thiên Tinh x5, Tiến Hóa Đan Thú I x5, Cân Đẩu Vân x5. 


4. Đăng Nhập Nhận Thưởng 2

Nội Dung: Đăng nhập game liên tục sẽ nhận được phần thưởng.

NgàyPhần QuàSố Lượng
1Túi Đá Lv61
Ngọc Dung Hợp 61
Rương Thời Trang Địa1
2Túi Đá Lv62
Ngọc Dung Hợp 62
Rương Thời Trang Địa1
3Túi Đá Lv62
Ngọc Dung Hợp 62
Rương Thời Trang Địa1
4Túi Đá Lv72
Rương Thời Trang Địa1
Tăng Cấp Đồ5
Quyển Thay Đồ5
5Túi Đá Lv72
Rương Thời Trang Địa1
Tăng Cấp Đồ10
Quyển Thay Đồ10
6Túi Đá Lv81
Rương Thời Trang Địa2
Tăng Cấp Đồ15
Quyển Thay Đồ15
7Túi Đá Lv81
Quà Lễ Kim 5001
Rương Thời Trang Địa2
Tăng Cấp Đồ20
Quyển Thay Đồ20

5. Nạp 1 KNB Tặng Cánh Cửu Vỹ

Nội Dung: Chỉ cần nạp 1 KNB sẽ nhận được quà.

- Phần quà: Cánh Cửu Vỹ (7n) x1, Quyển Thay Đồ x10.


6. Nạp 1 Lần Tặng Thời Trang Cửu Vỹ

Nội Dung: Nạp 1 lần 100 KNB sẽ nhận thưởng (Mỗi ngày nhận 1 lần).

- Phần quà: Cửu Vỹ Y (7n) x1, Cửu Vỹ Mão (7n) x1, Cửu Vỹ Liên (7n) x1.


 7. Đăng Nhập 10 Ngày

Nội Dung: Người chơi đăng nhập vào máy chủ mới sẽ nhận được quà mỗi ngày.

Sự kiện kéo dài 10 ngày tính từ ngày mở máy chủ. Đăng nhập tích lũy mới được tính.

NgàyPhần QuàSố Lượng
1Huyền·Si Vưu Quán(V.V) 1
Thẻ Bạc(Tuần)1
Nguyên Thần Đan I100
2Huyền·Si Vưu Liên(V.V) 1
Nguyên Thần Đan I100
Tiến Hóa Đan Thú I100
Bí Dược I40
3Huyền·Si Vưu Khải(V.V) 1
Nguyên Thần Đan I100
Thiên Tinh100
EXPx21
4Huyền·Si Vưu Giới(V.V) 1
Nguyên Thần Đan I100
Tiến Hóa Đan Thú I100
Địa Tinh100
Thiên Tinh100
5Huyền·Si Vưu Đai(V.V) 1
Khóa Luyện30
Tiến Hóa Đan Thú I100
Địa Tinh100
6Huyền·Si Vưu Thủ(V.V) 1
Khóa Luyện30
Bí Dược I40
Thiên Tinh100
7Huyền·Si Vưu Thoái(V.V) 1
Khóa Luyện40
Quà Lễ Kim 5001
Địa Tinh100
Túi Đá Lv53
8Huyền·Si Vưu Hài(V.V) 1
Chuyển Sinh Đan Kỵ I10
Đá Cường Hóa I5
EXPx21
Quà Lễ Kim 5002
9Huyền·Si Vưu Trọc(V.V) 1
Chuyển Sinh Đan Kỵ I11
Đá Cường Hóa I6
EXPx22
Quyển vàng hào hoa10
10Huyền·Si Vưu Dực(V.V) 1
Chuyển Sinh Đan Kỵ I12
Đá Cường Hóa I7
EXPx23
Quyển vàng hào hoa10

8. Nạp Tích Lũy Tặng Mảnh Vũ Khí Vàng

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpPhần ThưởngSố Lượng
50 KNBChân Khí Đan I8
Hộp Nội Đan IV1
Khóa Luyện10
Mảnh Vũ Khí Vàng10
Đại Thừa Kim Đan10
100 KNBChân Khí Đan I15
Hộp Nội Đan IV2
Khóa Luyện15
Mảnh Vũ Khí Vàng20
Đại Thừa Kim Đan20
250 KNBChân Khí Đan I32
Hộp Nội Đan V1
Khóa Luyện20
Mảnh Vũ Khí Vàng50
Đại Thừa Kim Đan50
500 KNBTúi Đá Lv62
Túi Đá Lv71
Chân Khí Đan I64
Hộp Nội Đan V2
Khóa Luyện25
Mảnh Vũ Khí Vàng70
Đại Thừa Kim Đan70
1000 KNBTúi Đá Lv72
Túi Đá Lv81
Chân Khí Đan I128
Hộp Nội Đan V3
Khóa Luyện30
Mảnh Vũ Khí Vàng100
Đại Thừa Kim Đan100
2500 KNBTúi Đá Lv82
Túi Đá Lv91
Chân Khí Đan I256
Hộp Nội Đan V4
Khóa Luyện40
Mảnh Vũ Khí Vàng120
Đại Thừa Kim Đan120

9. Nạp Tích Lũy 1

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

50

Rương Thần Sát x10
Rương Thời Trang x10
Đá Tẩy Chí Cao x10

100

Rương Thần Sát x20
Rương Thời Trang x20
Đá Tẩy Chí Cao x20

250

Rương Thần Sát x30
Rương Thời Trang x30
Đá Tẩy Chí Cao x30

500

Rương Thần Sát x40
Rương Thời Trang x40
Đá Tẩy Chí Cao x40


10. Nạp Tích Lũy 2

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

500

Mảnh Hồng Trang x5
Đá Cường Hóa I x20
Đá Luyện Tím x20
Rương Si Vưu x8
Túi Đá Lv3 x1
Quyển Thay Đồ x5

1000

Mảnh Hồng Trang x10
Đá Cường Hóa I x20
Đá Luyện Tím x20
Rương Si Vưu x10
Túi Đá Lv4 x1
Quyển Thay Đồ x10

2000

Mảnh Hồng Trang x20
Đá Cường Hóa II x10
Đá Luyện Cam x10
Rương Si Vưu x12
Túi Đá Lv4 x3
Quyển Thay Đồ x15


11. Nạp Tích Lũy 3

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

500

Đá Cường Hóa I x20
Bảo Hộ Phù x20
Hòm Hiên Viên x10
Túi Đá Lv4 x1
Tăng Cấp Đồ x5

1000

Đá Cường Hóa II x10
Bảo Hộ Phù x20
Hòm Hiên Viên x10
Túi Đá Lv4 x1
Tăng Cấp Đồ x5

2000

Ngộ Tính Đan Thú I x20
Ngộ Tính Đan Kỵ I x20
Hòm Hiên Viên x10
Túi Đá Lv4 x1
Tăng Cấp Đồ x5


12. Nạp Tích Lũy 4

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

1

Hòm Đá Màu Sắc x1
Exp Đan 2 x1
Thiên Tinh x10
Địa Tinh x10
Rương Si Vưu x5

50

Hòm Đá Chói Mắt x2
Exp Đan 2 x2
Thiên Tinh x20
Địa Tinh x20
Rương Si Vưu x10

100

Hòm Đá Chói Mắt x3
Exp Đan 2 x3
Huyền Thiết I x10
Huyền Thiết II x10
Rương Si Vưu x15

300

Hòm Đá Óng Ánh x1
Exp Đan 2 x4
Huyền Thiết I x20
Huyền Thiết II x20
Rương Si Vưu x20

600

Túi Đá Lv4 x2
Exp Đan 2 x5
Huyền Thiết I x40
Huyền Thiết II x40
Rương Si Vưu x40


13. Nạp Tích Lũy 5

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

50

Ngọc Dung Hợp I x1
Ngọc Dung Hợp II x1
Ngọc Dung Hợp III x1

250

Ngọc Dung Hợp I x3
Ngọc Dung Hợp II x3
Ngọc Dung Hợp III x3


14. Nạp Tích Lũy 6

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng (Tối đa 1 lần).

Mức(KNB)

Phần Quà

50

Kỳ Dược Hoàn x3
Tuyệt Dược Hoàn x1

250

Kỳ Dược Hoàn x5
Tuyệt Dược Hoàn x3


15. Nạp 200 KNB Tặng Nội Đan

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp 200 KNB sẽ nhận được quà.

- Phần quà: Hộp Nội Đan 5 x4.


16. Nạp Tích Lũy Tặng Khóa Luyện

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

Mức(KNB)

Phần Quà

100

Đá Luyện Lam x10
Khóa Luyện x10

200

Đá Luyện Tím x10
Khóa Luyện x20

500

Đá Luyện Tím x30
Khóa Luyện x50

1000

Đá Luyện Camx20
Khóa Luyện x60

2000

Đá Luyện Cam x45
Khóa Luyện x100

3500

Đá Luyện Đỏ x20
Khóa Luyện x150


17. Sự Kiện Thú Cưng

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
150 KNBMảnh Chồi Tiên Thổ1
300 knbMảnh Bí Văn1
450 knbMảnh Chồi Tiên Thổ2
900 knbMảnh Bí Văn2
1800 KNBChồi Thổ1
2500 KNBBí Văn 1

18. Sự Kiện Thời Trang 1

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng. (Tối đa 20 lần/ngày)

NạpThưởngSố Lượng
500 KNBRương Thời Trang Hiên Viên - Địa

1


19. Sự Kiện Thời Trang 2

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
1000 KNBRương Thời Trang Thiên1

20. Sự Kiện Thần Tài Giáng Lâm

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
100 KNBNgọc Dung Hợp 52
200 KNBNgọc Dung Hợp 62
500 knbNgọc Dung Hợp 72
1000 knbNgọc Dung Hợp 82
2500 knbNgọc Dung Hợp 91

21. Sự Kiện Nâng Cấp Tọa Kỵ

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
250 KNBTiến Hóa Đan Thú I10
Chuyển Sinh Đan Kỵ I10
500 KNBTiến Hóa Đan Thú I15
Chuyển Sinh Đan Kỵ I15
1000 KNBTiến Hóa Đan Thú II5
Chuyển Sinh Đan Kỵ II5
2000 KNBTiến Hóa Đan Thú II10
Chuyển Sinh Đan Kỵ II10
2500 KNBTiến Hóa Đan Thú II20
Chuyển Sinh Đan Kỵ II20

22. Sự Kiện Kim Trang

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
2500 KNBMảnh Kim Trang100
5000 KNBMảnh Kim Trang200

23. Sự Kiện Hồng Trang

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
100 KNBMảnh Hồng Trang5
Quyển Đào Bảo5
200 KNBMảnh Hồng Trang7
Quyển Đào Bảo10
500 KNBMảnh Hồng Trang10
Quyển Đào Bảo15
1000 KNBMảnh Hồng Trang15
Quyển Đào Bảo20
2500 KNBMảnh Hồng Trang20
Quyển Đào Bảo25

24. Đua Cấp Tranh Top

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng

NạpThưởngSố Lượng
150 KNBEXPx22
Quyển vàng hào hoa20
250 KNBEXPx23
Quyển vàng hào hoa30
600 KNBEXPx25
Quyển vàng hào hoa50
1500 KNBEXPx28
Quyển vàng hào hoa100
2500 KNBEXPx210
Quyển vàng hào hoa200

25. Thông Thiên Bảo Thạch

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, tích nạp đến mốc KNB nhất định sẽ nhận phần quà tương ứng.

NạpThưởngSố Lượng
2500 KNBTúi Đá Lv91
Ngọc Dung Hợp 91
5000 KNBTúi Đá Lv101
Ngọc Dung Hợp 92

 

Thái Ất Chân Nhân.

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

Game SG140