Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] - Chuỗi sự kiện Quốc Khánh vạn niềm vui 01-06/09

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Nhằm mang lại hỗ trợ tốt nhất cho chư vị trong quá trình hành tẩu NKTK, BQT xin gửi đến chư vị chuỗi sự kiện "Quốc Khánh vạn niềm vui" ngày 1-6/9/2017

 

 

Nhân 2 thẻ nạp

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ sẽ nhân 2 giá trị

NạpThưởng
100KNB100KNB
250KNB250KNB
500KNB500KNB
1000KNB1000KNB
2500KNB2500KNB
5000KNB5000KNB

 

 

Đua cấp Tranh Top

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

Nạp ThưởngSố Lượng
1000KNB

Tăng 200% Tỷ Lệ

EXP Đan x2

2

10

2000KNB

Tăng 300% Tỷ Lệ

EXP Đan x2

5

20

 

Chào tháng 9

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
150KNB

Túi Đá Lv8

Ngọc Dung Hợp 8

1

1

300KNB

Túi Đá Lv8

Ngọc Dung Hợp 8

2

2

600KNB

Túi Đá Lv9

Ngọc Dung Hợp 9

1

1

1200KNB

Túi Đá Lv9

Ngọc Dung Hợp 9

2

2

2400KNB

Túi Đá Lv10

Ngọc Dung Hợp 10

Thẻ Tăng Cấp Đá

Rương Quà

1

1

1

2

4500KNB

Túi Đá Lv10

Thẻ Đổi Túi Đá

Ngọc Dung Hợp 10

Rương Quà

2

2

2

2

6000KNB

Túi Đá Lv10

Thẻ Đổi Túi Đá

Ngọc Dung Hợp 11

Rương Quà

3

5

1

4

9000KNB

Túi Đá Lv11

Ngọc Dung Hợp 11

Thẻ Tăng Cấp Đá

Rương Quà

2

2

2

4

12000KNB

Túi Đá Lv11

Ngọc Dung Hợp 11

Thẻ Tăng Cấp Đá

Rương Quà

3

3

3

5

15000KNB

Túi Đá Lv12

Ngọc Dung Hợp 11

Thẻ Tăng Cấp Đá

Rương Quà

1

5

5

7

 

Sưu Tầm Bảo Vật

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởng Số Lượng
200KNB

Đào Bảo Thiên Cung

Khai Trần Đan

Ngưng Huyết Đan

5

15

15

 

Quà Tích Lũy

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

Nạp ThưởngSố Lượng
120KNB

Khóa Luyện

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

5

3

3

240KNB

Khóa Luyện

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

10

5

5

480KNB

Khóa Luyện

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

15

7

7

960KNB

Khóa Luyện

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

30

20

20

1900KNB

Khóa Luyện

Khóa Luyện Thủy Tinh

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

45

5

30

30

4800KNB

Khóa Luyện

Khóa Luyện Thủy Tinh

Tăng Cấp Đồ

Quyển Thay Đồ

70

10

50

50

 

Siêu Tích Lũy Nguyên Liệu

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
1500KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Hàn Băng Khí

15

15

 

Siêu Tích Lũy Nguyên Liệu

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
500KNB

Xích Ô Kim

Băng Tinh Vạn Năm

10

10

 

Bán Nhanh

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. 

 

NạpThưởngSố Lượng
3000KNB

Thẻ Tăng Cấp Đá

Ngọc Luyện III

Thẻ Đổi Túi Đá

3

30

3

5000KNB

Thẻ Tăng Cấp Đá

Ngọc Luyện III

Thẻ Đổi Túi Đá

5

50

5

8000KNB

Thẻ Tăng Cấp Đá

Ngọc Luyện III

Thẻ Đổi Túi Đá

8

80

8

 

Kim Trang Sự Kiện

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
300KNB

Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang

Mảnh Kim Trang

Đá Tẩy Vàng

10

10

10

500KNB

Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang

Mảnh Kim Trang

Đá Tẩy Vàng

20

20

25

1000KNB

Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang

Mảnh Kim Trang

Đá Tẩy Vàng

40

40

60

2000KNB

Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang

Mảnh Kim Trang

Đá Tẩy Vàng

80

80

150

5000KNB

Quyển Đổi Bản Vẽ Kim Trang

Mảnh Kim Trang

Đá Tẩy Vàng

170

170

200

 

Hoàng Kim Khí Trang

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. 

 

NạpThưởngSố Lượng
7500KNB

Thất - Thần Đao

Thất - Tôn Cung

Thất - Tiên Phiến

1

1

1

 

Sự Kiện Dung Hợp 11

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
5500 KNB

Ngọc Dung Hợp I

Ngọc Luyện III

1

50

 

Tiến Hóa Pet

 

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

Nạp Thưởng Số Lượng
90KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

2

2

190KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

4

3

290KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

6

4

590KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

8

5

990KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

10

8

1900KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

12

10

2900KNB

Đạo Cụ Tiến Hóa Bậc 4

Độ Kiếp Đan

20

15

 

San bằng Tất Cả

- Thời gian sự kiện: Ngày 01-03/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được Danh Hiệu

 

NạpThưởngSố Lượng
6789KNB

Thống Nhất

Hãy Yêu Nhau Đi

1

1

 

Sắp Tới Trung Thu

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được Danh Hiệu

 

NạpThưởngSố Lượng
5000KNBTrung Thu Đoàn Viên1

 

Tích Lũy Thời Trang

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
1000KNBĐịa - Si Vưu Dực2

 

Tẩy Luyện Thủy Tinh

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
100KNBNgọc Luyện I30
200KNB

Ngọc Luyện I

Ngọc Luyện II

30

10

500KNBNgọc Luyện II

30

1000KNB

Ngọc Luyện II

Ngọc Luyện III

30

20

1800KNBNgọc Luyện III60

 

Thần Tài Gõ Cửa

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
150KNBQuyển Vàng Hào Hoa100
300KNBQuyển Vàng Hào Hoa150
500KNBQuyển Vàng Hào Hoa200
1000KNBQuyển Vàng Hào Hoa350
2500KNBQuyển Vàng Hào Hoa500

 

Tích Lũy Cường Hóa

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởng Số Lượng
120KNBĐá Cường Hóa II
Bảo Hộ Phù

3

3

240KNBĐá Cường Hóa II
Bảo Hộ Phù

5

5

480KNBĐá Cường Hóa II
Bảo Hộ Phù

7

7

960KNB

Đá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao

Khóa Luyện Thủy Tinh

10

10

2

1900KNBĐá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao

20

20

4800KNBĐá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao

45

45

 

Tích Lũy Thời Trang

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
500KNB

Rương Thời Trang Trào Lưu - Địa

Tăng Cấp Đồ

2

20

 

Tính Hoa

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

Nạp ThưởngSố Lượng
200KNBThánh Thú Tinh Hoa1
400KNBThánh Thú Tinh Hoa2
1000KNBThánh Thú Tinh Hoa4
1500KNBThánh Thú Tinh Hoa6
2000KNBThánh Thú Tinh Hoa8
2500KNB

Thánh Thú Tinh Hoa

Tiến Hóa Đan Thú IV

10

10

5000KNB

Thánh Thú Tinh Hoa

Tiến Hóa Đan Thú IV

20

20

 

Thần Thạch Rơi Trước Cửa

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
1500KNBNgọc Dung Hợp 10
Đá Công Lv10

1

1

 

Mảnh Vàng

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
250KNBMảnh Vàng2
500KNBMảnh Vàng3
900KNBMảnh Vàng5
1300KNBMảnh Vàng10
2000KNBMảnh Vàng15
3000KNBMảnh Vàng20

 

Tích Lũy Thời Trang

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
1000KNB

Rương Thời Trang Thần Sát - Thiên

Quyển Thay Đồ
Tăng Cấp Đồ

1

30

30

 

Bé Yêu

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởng Số Lượng
300KNB

Mảnh Kim Loại

Kỳ Dược Hoàn

3

10

600KNb

Mảnh Kim Loại

Kỳ Dược Hoàn

5

15

900KNB

Mảnh Kim Loại

Kỳ Dược Hoàn

7

20

1200KNB

Mảnh Kim Loại

Truyệt Dược Hoàn

9

20

1500KNB

Mảnh Kim Loại

Truyệt Dược Hoàn

15

20

3000KNB

Mảnh Kim Loại

Truyệt Dược Hoàn

20

30

 

Quà Tích Lũy 

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
150KNB

Đá Cường Hóa II
Bảo Hộ Phù
Mảnh Thần Binh Tím

Bổ Thiên Di Thạch

5

5

5

2

300KNB

Đá Cường Hóa II
Bảo Hộ Phù
Mảnh Thần Binh Tím

Bổ Thiên Di Thạch

10

10

10

4

500KNB

Đá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao
Mảnh Thần Binh Tím

Bổ Thiên Di Thạch

5

5

15

6

1000KNB

Đá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao
Mảnh Thần Binh Tím

Bổ Thiên Di Thạch

10

10

40

10

2500KNB

Đá Cường Hóa III
Bảo Hộ Phù - Cao
Mảnh Thần Binh Tím

Bổ Thiên Di Thạch

15

15

60

20

 

Sự Kiện Biến Thân

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
100KNB

Yêu Thụ Vạn Niên

Thiên Linh

Địa Linh

2

4

4

200KNB

Yêu Thụ Vạn Niên

Thiên Linh

Địa Linh

4

6

6

500KNB

Yêu Thụ Vạn Niên

Thiên Linh

Địa Linh

6

10

10

1000KNB

Yêu Thụ Vạn Niên

Thiên Linh

Địa Linh

8

20

20

 

Flash Sale

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ.

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. 

 

NạpThưởngSố Lượng
2500KNB

Túi Đá 10

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

3

5

3

5000KNB

Túi Đá 10

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

5

10

6

7500KNB

Túi Đá 10

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

7

15

9

10000KNB

Túi Đá 11

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

1

20

12

12500KNB

Túi Đá 11

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

2

25

15

15000KNB

Túi Đá 12

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thẻ Đổi Túi Đá

1

30

20

 

Tích Lũy Cực Nhiệt

- Thời gian sự kiện: Ngày 04-06/09/2017

Phạm Vi: Tất cả máy chủ, trừ máy chủ mới

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mức nhất định sẽ nhận được phần thưởng. Sự kiện làm mới mỗi ngày

 

NạpThưởngSố Lượng
80KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

2

10

10

10

160KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

4

15

15

15

320KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

6

20

20

20

650KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

8

30

30

30

1400KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Hàn Băng Khí

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

15

15

40

40

40

1800KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Hàn Băng Khí

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

20

20

50

50

50

5600KNB

Cực Nhiệt Hỏa

Hàn Băng Khí

Đá Tẩy Vàng

Đá Tẩy Chí Cao

Khóa Luyện

50

50

100

100

100

 

Thái Ất kính bút.

Ngộ Không Truyền Kỳ - Game hay nhất cho smartphone

 
 

 

Game SG140
;