Game Ngộ Không Truyền Kỳ

[Sự Kiện] Chuỗi Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 08/03

Chư vị Tiên Hữu thân mến,

Ngày 08/03 là một ngày đặc biệt đối với phái yếu, là ngày mà đối với phái này đáng nhận được những lời chúc và sự quan tâm tốt đẹp nhất. Và cũng nhân dịp này, Bổn Tiên xin gửi đến các quý Tiên Hữu sự kiện:

QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03

 

 

Thời gian: 10h00 ngày 07/03 ~ 23h59 14/03

Đối tượng áp dụng: Quý Tiên Hữu đang tham gia Ngộ Không Truyền Kỳ

 

 

1. Sôi Nổi Nhận Quà

 

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ

 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, khi đạt đến độ sôi nổi nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

 

- Thời Gian:

 

  • Bắt đầu: Ngày 07/03.
  • Kết thúc: Ngày 14/03.

 

ĐỘ SÔI NỔI

PHẦN QUÀ

10

Thiệp 08/03 x2

30

Thiệp 08/03 x2

50

Thiệp 08/03 x2

70

Thiệp 08/03 x2

100

Thiệp 08/03 x2

130

Thiệp 08/03 x2

160

Thiệp 08/03 x2

200

Thiệp 08/03 x2

 

2. Nạp Tích Lũy Tặng Thẻ tăng cấp đá

 

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ bao gồm máy chủ mới.

 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà (Reset mỗi ngày).

 

- Thời Gian:

  • Bắt đầu: Ngày 07/03.
  • Kết thúc: Ngày 14/03.

 

MỨC(KNB)

PHẦN QUÀ

200

Thẻ Đổi Túi Đá x3

Thẻ Tăng Cấp Đá x1
Hoa Hồng x1

Quyển Vàng Hào Hoa x20

500

Thẻ Đổi Túi Đá x3

Thẻ Tăng Cấp Đá x2
Hoa Hồng x1

Quyển Vàng Hào Hoa x40

1000

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x4
Hoa Hồng x2

Quyển Vàng Hào Hoa x60

1500

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x6
Hoa Hồng x2

Quyển Vàng Hào Hoa x80

2500

Thẻ Đổi Túi Đá x5

Thẻ Tăng Cấp Đá x8
Hoa Hồng x4

Quyển Vàng Hào Hoa x100

 

 

 

3. Tích Nạp Tặng Quà

 

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ bao gồm máy chủ mới (Reset mỗi ngày).

 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, nạp tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được quà.

- Thời Gian:

 

  • Bắt đầu: Ngày 07/03.
  • Kết thúc: Ngày 14/03.

 

 

MỨC(KNB)

PHẦN QUÀ

50

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

100

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

200

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

500

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

1000

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

2000

Thiệp 08/03 x1

Hoa Hồng x2

5000

Thiệp 08/03 x5

Hoa Hồng x5

 

4. Đổi Vật Phẩm Hot

 

Phạm Vi: Toàn bộ máy chủ bao gồm máy chủ mới.

 

Nội Dung: Trong thời gian sự kiện, thu thập đủ đạo cụ sự kiện sẽ được vật phẩm Đá 15 hoặc “Đá 14 Như Ý” tại Tiệm đổi thẻ biến thân

 

- Thời Gian:

  • Bắt đầu: Ngày 07/03.
  • Kết thúc: Ngày 14/03.

 

Vật phẩm dự kiến

 

Sự Kiện Quốc Tế Phụ Nữ 08/03

Vật phẩm

Yêu Cầu

Ngọc luyện IV

Thiệp 08/03 x 2

Khóa Luyện

Thiệp 08/03 x 1

Cực Nhiệt Hỏa

Thiệp 08/03 x 2

Ngọc Dung Hợp 12

Thiệp 08/03 x 50

Túi Đá 12

Thiệp 08/03 x 50

Túi Đá 13

Thiệp 08/03 x 80

Túi Đá 14

Thiệp 08/03 x 150

Thẻ Tăng Cấp Đá

Thiệp 08/03 x 10

Thẻ đổi túi đá

Thiệp 08/03 x 10

Lễ Kim 200

Hoa Hồng x 2

Đá tẩy vàng

Hoa Hồng x 1

Đá Phòng Lv14

Hoa Hồng x 60 + Thiệp 08/03 x 15

Đá HP Lv 14

Hoa Hồng x60 + Thiệp 08/03 x 15

Đá Bạo Lv14

Hoa Hồng x65 + Thiệp 08/03 x 20

Đá Công Lv 14

Hoa Hồng x70 + Thiệp 08/03 x 20

Đá Né Lv 14

Hoa Hồng x70 + Thiệp 08/03 x 30

Túi Đá 15

Hoa Hồng x100 + Thiệp 08/03 x 80

Túi Đá 15

Hoa Hồng x140

Game SG140
;